The third development focus of SAT-7 Education & Development is Social Development. The Educational Channel will include programs teaching conflict sensitive educational content with topics related to peace such as critical thinking, human rights, citizenship education, non-violence, conflict prevention and resolution.

A holistic media approach to development.

Education for Life

Our first development goal is to educate a television audience of children, parents, and teachers. Embedded in children’s educational programming will be the five areas of developmental growth: cognitive, language, physical, social and emotional skills. Programing for older age groups must be in the form of life-skills.

Health and Well-being

Our second development goal is to create programs on health and safety that provide effective preventive services, including services related to behavioral risk-factor modification. SAT-7 ACADEMY will be a link between the rural residents and vital health information, as well as the wider public.

Social Development

The third development focus of SAT-7 Education & Development is Social Development. The Educational Channel will include programs teaching conflict sensitive educational content with topics related to peace such as critical thinking, human rights, citizenship education, non-violence, conflict prevention and resolution.

Announcement

SAT-7 Education & Development have applied to Länsstyrelsen Dalarnas Län for the establishment of a foundation in Sweden.

The application was submitted on 4th July 2017.

Upprop

Alla som vill stödja SAT-7 Utbildning & Utveckling – en Sverigebaserad insamlingsstiftelse i dess verksamhet att tjäna människorna i Mellanöstern och Nordafrika, inte minst fattiga och utsatta såsom analfabeter, kvinnor, barn och flyktingar, oavsett religion, etnisk tillhörighet eller nationalitet.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”SAT-7 Utbildning & Utveckling – en Sverigebaserad insamlingsstiftelse”.

Stiftelsens ändamål skall vara att tjäna människorna i Mellanöstern och Nordafrika, inte minst fattiga och utsatta såsom analfabeter, kvinnor, barn och flyktingar, oavsett religion, etnisk tillhörighet eller nationalitet.

Stiftelsen vill främja sitt ändamål genom att verka för

att människorna i området ska ha tillgång till universellt erkända rättigheter och friheter;

att människorna i området ska utrustas med den kunskap och de förmågor som krävs för att de ska utvecklas till sin fulla potential;

att visuella media används kreativt och strategiskt för att utbilda och utrusta människorna i området med den kunskap och de färdigheter de behöver för att förmera individers, familjers och samhällens livskvalitet;

att samordna och organisera program för utbildning och utveckling;

att organisera och genomföra insamlingsaktioner för att främja och förverkliga dessa mål;

att genomföra utvecklings-, katastrof– och biståndsinsatser.

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag, donationer eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens ändamål.

%d bloggers like this: