Loading...
Home 2017-09-25T19:27:34+00:00

LIFELONG LEARNING FOR ALL

We envision a Middle East and North Africa where people enjoy universally recognized rights, freedoms and liberties, irrespective of their ethnicity, gender, religious or political beliefs; and are empowered with the knowledge and skills to maximize their human potential.

Our Values
0M
viewers
0
countries
0
hours a day

DEVELOPMENT GOALS

SAT-7 Education & Development has applied to Länsstyrelsen Dalarnas Län for the establishment of a foundation in Sweden.

The application was submitted on 4th July 2017.

Upprop

Alla som vill stödja SAT-7 Utbildning & Utveckling – en Sverigebaserad insamlingsstiftelse i dess verksamhet att tjäna människorna i Mellanöstern och Nordafrika, inte minst fattiga och utsatta såsom analfabeter, kvinnor, barn och flyktingar, oavsett religion, etnisk tillhörighet eller nationalitet.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med namnet ”SAT-7 Utbildning & Utveckling – en Sverigebaserad insamlingsstiftelse”.

Stiftelsens ändamål skall vara att tjäna människorna i Mellanöstern och Nordafrika, inte minst fattiga och utsatta såsom analfabeter, kvinnor, barn och flyktingar, oavsett religion, etnisk tillhörighet eller nationalitet.

Stiftelsen vill främja sitt ändamål genom att verka för

att människorna i området ska ha tillgång till universellt erkända rättigheter och friheter;

att människorna i området ska utrustas med den kunskap och de förmågor som krävs för att de ska utvecklas till sin fulla potential;

att visuella media används kreativt och strategiskt för att utbilda och utrusta människorna i området med den kunskap och de färdigheter de behöver för att förmera individers, familjers och samhällens livskvalitet;

att samordna och organisera program för utbildning och utveckling;

att organisera och genomföra insamlingsaktioner för att främja och förverkliga dessa mål;

att genomföra utvecklings-, katastrof– och biståndsinsatser.

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag, donationer eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens ändamål.